Priser


 

 

För föreläsningar och liknande kortare uppdag kostar jag 947 kr per timme (inkuderar löneskatt, sociala avgifter etc.)

För längre uppdrag, t.ex. kurser, konsult- och designuppdrag och utvärderingar: Förhandla med mig om priset.

För webdesign beror priset på min (och din) arbetsinsats.

 

 

 

Alla priser är exkl. moms