Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 1

 

Den här frågan är egentligen ganska enkel:
Vad är det för skillnad på 'kretslopp', 'återvinning' och 'återanvändning'?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.