Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 2

 

Vad är det som gör att biologiska system ägnar sig åt kretslopp ?

Vad är det som gör att vissa system är bättre på det än andra ?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.