Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 3

 

Vilket grundämne är det viktigast att hushålla med för att kunna upprätthålla biologiska funktioner?

Varför det?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.  
   
   
   
   
  Till kretloppskursens första sida
  Till Folkes hemsida Mail till Folke