Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 5

 

Ge exempel på andra ställen där det förekommer effekter av Heap-typ! (Minst fyra!)

Vad betyder 'Heap' på engelska?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.  
   
   
   
   
  Till kretloppskursens första sida
  Till Folkes hemsida Mail till Folke