Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 6

 

Om någon hade lagt fram ett förslag om att ordna fosforhanteringssystemet i det svenska samhället så att det skulle se ut som det ser ut idag, vilket omdöme skulle du ge?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.  
   
   
   
   
  Till kretloppskursens första sida
  Till Folkes hemsida Mail till Folke