Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 7

 

Om någon hade lagt fram ett förslag om att ordna avloppshanteringssystemet i det svenska samhället så att det skulle se ut som det ser ut idag, vilket omdöme skulle du ge?
(Tänk dig att detta förslag skulle ges i ett samhälle där alla växtnäringsämnen separerades och återgick till jordbruksmark!)

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.  
   
   
   
   
  Till kretloppskursens första sida
  Till Folkes hemsida Mail till Folke