Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 
Quizz 8

 

Fundera på vilka viktiga funktioner som skulle behövas för att vårt samhälle skulle kunna etablera ett effektivt kretslopp av växtnäringsämnen, och undvika HEAP-effekter.

Hur skulle sårbarheten för energiprishöjningar i ett sådant samhälle te sig, jämfört med dagens?

 
Försök förklara det så att din lillasyster (6 år) förstår.  
   
   
   
   
  Till kretloppskursens första sida
  Till Folkes hemsida Mail till Folke