Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Är biologiska system bra på kretslopp?

Nja, de är definitivt inte bra på att återvinna plast, papper och engångsburkar.

Men de har under årmiljarderna utvecklats för att så effektivt som möjligt ta hand om de resurser som begränsar deras utveckling.

Grundläggande termodynamiska principer gör detta nödvändigt.