Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Gruvorna: In English

Med nuvarande energipris ligger utvinningshorisonten för fosfor på 130 -150 år.
Dessutom finns många andra, mindre koncentrerade eller svårtillgängligare källor.

Detta låter kanske betryggande, men skulle energitillgången ändras blir ju förhållandena helt annorlunda.

Ett annat problem är också väsentligt:
De mineraler vi utvinner först ur ett förråd är de som är mest koncentrerade och lättast tillgängliga.
Denna del kräver alltså minst energi per kilo för att utvinna.
Det som återstår, att utvinna i framtiden, är alltså sådana tillgångar som är mindre koncentrerarde och är mer svårtillgängliga, och kräver mer energi per kilo för att utvinna.

Detta gör ju de framtida tillgångarna ännu mer osäkra.