Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Holon

'Holon' är sammansatt av två delar, grekiskans holos, som betyder 'helhet' och -on som betyder 'del av' och förekommer som ändelse i t.ex. proton, neutron och elektron.

Ett 'holon' är alltså något som är en helhet (har integritet och identitet) samtidigt som det är en del av ett större system.

Begreppet holarki kommer ur holon, som myntades av författaren Arthur Koestler i boken The Ghost in the Machine.

Biologiska system är uppbyggda på detta sätt.

Grundenhet: Biomonomer
(t.ex. aminosyror, nukleotidbaser)
Cell Organism Ekosystem
Polymerer: Bioploymerer
(t.ex. proteiner, DNA, fettskikt)
Vävnader Populationer Trofotyper
(liknande ekosystem i samma område)
Sammansättningar av flera olika polymerer: Organeller (t.ex.kärna, mitokondrier, ribosomer) Organ Samhälle Biom
Holon:  Cell
(eukaryot)
Organism Ekosystem Ekosfären (Gaia)

Till skillnad från hierarkiska system (som i företag eller militära organisationer) ingår de olika holarkiska systemen i varandra, de är subsystem till varandra.

När subsystemen förenas i ett supersystem uppkommer egenskaper som inte kan härledas vid ett aldrig så noggrant studium av subsystemen (emergens).

På samma sätt som man t.ex. inte kan beskriva en människa som en 'supercell', kan man alltså inte beskriva ett ekosystem som en 'superorganism' eller ekosfären som ett 'superekosystem'. De är andra saker, med andra egenskaper, som inte alla kan härledas ur egenskaperna hos de underliggande nivåernas beståndsdelar.