Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Industri In english

I industrin kombineras fosfor med andra växtnäringsämnen  (Främst kväve (NO3- eller NH4+) och kalium (K+)) i lämpliga mängder.

Kvävet tas ned från luften, huvudsakligen med hjälp av 'natur'gasförbränning. Man kan också använda elektricitet.

Detta säljs sedan som konstgödsel (NPK).

Konstgödsel är nödvändigt om man vill kunna fortsätta att producera något på ett primärt jordbruk (ett som huvudsakligen producerar produkter som innehåller växtnäringsämnen samt exporterar dessa).