Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Kretsloppssamhället

Under denna genomgång har vi kommit fram till nödvändiga förutsättningar för ett kretsloppssamhälle:
 
 • Några handlar om förnuftig naturresurshushållning.
   Bryter man mot sådant kommer man att få dåligt eftermäle,
   även om man kanske överlever. 
 • Andra handlar om att inte i onödan utsätta sig för sådant som riskerar samhällets robusthet.
   Rätt som det är kan det hända något som gör
   att man inte kan fortsätta längre. 
 • Men det som är absolut viktigaste är att inte använda sig av en samhällsstruktur som skingrar basen för mänskligt liv.
   Då kan vi vara säkra på att vi har
   hoppat av vägen mot ett bibehållbart samhälle. 
När man kan sätta upp en sådan här skylt på toaletten vet man att man är på väg mot kretsloppssamhället: