Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Man kan definiera ett kretslopp på nedanstående sätt:

Om det som skall kretsloppas inte återförs, så är det alltså inget kretslopp.

I jordbrukartermer skall det alltså inte heta
'Från Jord till Bord'
utan
'Från Jord till Jord'