Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Vad är nödvändigt för att åstadkomma kretslopp?

Ekosystem åstadkommer kretslopp genom att utveckla regenerativa cykler.

I ett mänskligt samhälle skulle man kunna försöka imitera sådana.
 

Detta ställer naturligtvis krav på samhällsorganisationen.

Å andra sidan minskar då sårbarheten, samtidigt som samhällets robusthet ökar.