Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Reningsverket

Avsikten med ett reningsverk är att man skall omvandla starkt förorenat vatten till obetydligt förorenat vatten.

För att göra detta krävs att man avskiljer eller bryter ned föroreningarna.
Detta lyckas man med mycket bra.

Det som man inte bryter ned, däribland fosfor, samlas i slammet.
Det är en viktig biprodukt från reningsverken som man måste göra sig kvitt för att systemet skall fungera.

Tyvärr innehåller slammet en massa andra saker också...