Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Vilka resurser är begränsande för biologiska system?


På alla holarkiska nivåer och geografiska områden begränsar vissa resurser systemets utveckling.

För att kunna fortsätta att existera och/eller utvecklas vidare
måste systemet hantera dessa begränsningar effektivt.

Vi består av ett antal grundämnen, men deras egenskaper gör att en del är viktigare än andra.
Ett bra sätt att möta denna svårighet är att ordna ett kretslopp av sådana ämnen.
Systemets olika delar måste samverka för att åstadkomma kretslopp.

På cellnivå hittar man detta bl.a. i citronsyrecykeln eller fettsyrecykeln.

På organismnivå, t.ex. hos oss själva, är blodet en sådan faktor som måste kretsloppas. Det har vi ordnat ganska effektivt.

På ekosystemnivå är det vissa begränsande grundämnen som måste kretsloppas.

På alla dessa nivåer är det fråga om ämnen som

  • laddas upp
  • används och laddas ur
  • återförs till ursprungskällan
Jag brukar kalla detta för den regenerativa cykeln.

Ekosystemsuccession går bland annat i riktning mot att åstadkomma effektiva regenerativa cykler.