Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Sekundärt jordbruk In english

En stor del av de djurhållande jordbruken är obalanserade på så sätt att
fodret till djuren produceras på andra ställen, och importeras till gården.

Sådana jordbruk är vanliga i södra Sverige.

60% av Sveriges mjölkproduktion sker i Skåne och Halland.

En stor del av den svenska svinuppfödningen sker t.ex. i Lagaåns, Braåns och Helgeåns avrinningsområden. dessa avrinningsområden mynnar i Laholmsbukten och Hanöbukten.

Vid Hanöbukten ligger dessutom Listerlandet, ett av Sveriges djurtätaste områden.

Problemet ligger i att ett djur äter mer än det växer eller levererar i form av andra produkter.