Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Stadsområdet

I Sverige bor 82% av befolkningen på 1,7% av ytan.

Alla måste ha mat.

Maten innehåller växtnäringsämnen.

Efter begagnandet hamnar restprodukterna i toaletten.

Tidigare spolades alltihop ut i närmaste sjö.

Nuförtiden har vi reningsverk.

I reningsverken samlas fosfor i slam i stället för att släppas ut i sjöar och hav.

Slammet hamnar på ett stadsnära jordbruk eller på tipp.

Detta är inget kretslopp.

I stället sker en ackumulation av fosfor i stadsområdet.