Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Vad menas när vi talar om 'kretslopp' och 'kretsloppssamhälle'?

Begreppet kretslopp används ofta ganska slappt.
Ofta säger man kretslopp när man i själva verket menar återanvändning, t.ex. om man använder den tomma baksidan på pappret, eller om man mal ned det, gör nytt och använder pappret en gång till (men en del, 12-15%, försvinner som förbrukade fibrer varje gång).

I själva verket är detta inte ett kretslopp.
Ingenting återgår ju till källan, något som ordet innebär.

Det vi ofta menar med begreppet kretslopp är en förnuftig naturresursanvändning, dvs att vi inte i onödan skall ta ut resurser från den natur som försörjer oss med dem.

Begreppet 'kretsloppssamhälle' blir därför ganska otydligt.

När vi har rett ut kretsloppsbegreppet kommer vi att återkomma till hur ett 'kretsloppssamhälle' skulle kunna vara utformat.