Lager


In english

 

Ett lager kan t.ex. vara
 • Fossila bränslen som kan extraheras och användas av samhället
 • En mineralmängd som extraheras, t.ex. genom gruvbrytning
 • Ett dött djur som utnyttjas av bakterier eller insekter
 • Ett bröd som möglar

Betrakta bilden ovan.

 1. Om J är större än kQ, växer lagret.
 2. Om J=kQ, är lagret konstant (det är en fond)
 3. Om kQ överstiger J, krymper lagret.
 4. I lagren ovan är J = 0

Sådana lager kommer att ta slut. Användaren tvingas då att:

 • Börja använda ett annat lager
 • Börja använda ett flöde (och därigenom tvingas in i en annan tillväxtform)
 • Dö ut

5. Om k ökar proportionellt mot den lagrade mängden (Q), har man en HEAP - tillväxt

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06