Filer som man kan ladda ned som .pdf

För att läsa dem måste man ha Acrobat Reader. Klicka här för att ladda ned den.

 

Kurs-sidan
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första delen av kursen: självorganiserande system, ekosystem etc.
Characteristics of Nested Living Systems Ekosystemets mognad Om komplexitet och emergens
Människans energianvändning
Råoljepriser Convince-sheet Vulnerability in Agriculture
Jordens resurser The rollover  
Vad kan man göra? 
Permakultur
Waste water treatment by source separation.
Kretsloppsön Hven
Innovative technology, Kimberley
Ruralisering
Genarps-uppsatsen
 
Hemuppgifter 
Resultat av första veckan
Resultat av andra veckan
Bilder och annat