Våtparken
Dammarna
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Avsikten med anläggningens dammar är inte i första hand att rena vattnet, även om det i viss mån sker också i dessa, utan att fördröja vattenflödet genom systemet.

Efter den sista dammen leds vattnet genom en sandbädd till en uttagsbrunn. Därifrån leds vattnet till en tank som skall utjämna  behovet av vatten vid olika tider på dygnet.

Innan vattnet används passerar det för säkerhets skull ett finfilter och en UV-lampa där det steriliseras.

Under hela anläggningen ligger bentonitmattor (Bentomat) för att vattnet inte skall rinna ut. Vanlig lera kan också användas, men då måste det bestå av ett ungefär 40 cm tjockt lager.