Våtparken

Pseudobotten

Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

För att få en omsättningstid på omkring ett år krävs att dammsystemet innehåller en vattenvolym motsvande årets förväntade tillförsel. För detta måste dammarna vara ganska djupa.
Det tycks finnas en allmän uppfattning om att man lätt trillar i och drunknar i en damm, särskilt om den är djup.
Detta är ju lite egendomligt, särskilt i en stad som Kalmar med sitt kanalsystem och närhet till kusten.

Vi försökte lösa detta problem (djupa dammar) samtidigt som vi kunde genomföra de nödvändiga förutsättningarna (12 000 m3 vatten) genom att införa en extra botten på lämpligt djup (dvs. pseudobottnen) och därunder ha ett luckert lager som kunde rymma mer vatten.
Från början var avsikten att fylla ut bottnen med gamla skadade cementrör, och lägga en markmatta ovanpå dessa med sten som utgjorde pseudobottnen. Tyvärr fanns inga sådana rör att tillgå, varför vi fick använda singel i stället (porvolym c:a 50%).
Vattnet cirkulerar ju inte fritt i singel, och för att undvika stagnation måste det pumpas.
Pumpningen är mycket dyr, både ekonomiskt och energimässigt, men vad gör man inte för att folk inte skall drunkna!

Pseudobottnen och vattencirkulationen i den.
Klicka på bilden för att se den i större format!