Våtparken
Den första strandzonen
- reduktion av bakterier
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06
Efter det att gråvattnet lämnat huset och i förekommande fall blandats ut med regnvatten kommer det att rinna över en bädd av kalkkross och därefter rinna under drygt 30 dagar genom den första strandzonen vilken fungerar som ett sandfilter.
Effekten av en sandfilterpassage är dokumenterad. Rasmussen & al. anger en reduktion från 104 per 100 ml till mellan 0 och 125 per 100 ml av en sådan passage, dvs. en reningseffekt för coliforma bakterier på mellan 99,98% och 100%.
Fittschen undersökte vatten efter passage av rotzon och sandfilter. I vissa fall förekom inget flöde efter sandfiltret, men där sådant förekom var reduktionen större än 99,99% (från 1600000 till 170/ml, resp. 16 000 000 till 220/ml) för coliforma bakterier och av samma storleksordning för termostabila coliformer  (från 540 000 till 2/ml, resp. från 2 200 000 till 2/ml).
De faktiska resultaten tyder på en god överensstämmelse med ovanstående iakttagelser.