Våtparken
Uttagsbrunn
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Här nedan ses en principkonstruktion på uttagsbrunnen. I verkligheten blev den något enklare. Brunnen görs antingen tät, eller tätas gropen den ligger i med en bentonitmatta.

Tanken är att vattnet skall rinna genom filtersand innan det passerar in i själva brunnen. Därefter pumpas det upp ur brunnen, som kan vara ett cementrör som bara är öppet i botten.