Våtparken

 Våtparkens konstruktion

(Kalkstensbädd i inflödet)

Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Vid inflödet fördelas vattnet över en kalkstensbädd som skall neutralisera eventuell surhet i det ingående vattnet.

På kalksingeln bildas ett bakterielager, som bryter ned organiskt material och gör växtnäringsämnen lätt tillgängliga för växterna i stränderna och dammarna.


Klicka på de olika delarna för att få närmare detaljer