Våtparken
Beräkningar och förväntade resultat
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06
För att dimensionera våtparken gjordes ett antal beräkningar:

Mängd, förväntad belastning:

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Uppskattat tot-P inkommande, g
669
415
777
776
741
380
21
381
776
777
740
561
Uppskattat tot-N intag, g
3403
2329
3520
3518
3584
2491
1898
2834
4169
3830
3923
3163
Mängd vatten, inkl. regnvatten, m3
102
78
94
93
102
92
108
110
127
110
119
103
Total volym för året, m3
1238

Förväntad rening:
Värdena i raden `Belastning' är halterna före passagen av denna del av anläggningen

Utgångsvärde
Strandzon 1
Damm 1
Strandzon 2
Damm 2
Strandzon 3
Damm 3
Antagen kvävereduktion
75%
15%
75%
15%
75%
15%
Antagen fosforreduktion
75%
10%
75%
10%
75%
10%
Belastning, N, mg/l
31,33
7,83
6,66
1,66
1,41
0,35
0,30
Belastning, P, mg/l
5,70
1,43
1,28
0,32
0,29
0,07
0,06

Det utgående vattnet, beräknat efter ovanstående exempel, kan antas  ha följande halter efter ett års omsättning:
 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel
N, mg/l 0,32 0,29 0,36 0,36 0,34 0,26 0,17 0,25 0,32 0,33 0,32 0,29 0,30
P, mg/l  0,07 0,06 0,09 0,09 0,08 0,05 0,00 0,04 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06

Den förväntade reningseffekten blir då följande:
 

Reningseffekt
(reduktion)
   Återstående mängd efter passage 
mg/l
Totalkväve (som N) 99,9% 0,02
Totalfosfor (som P) 98,8%  0,06

 

Det visade sig att denna beräkning var onödigt pessimistisk vad gäller fosfor. där resultatet bara var en tredjedel av detta värde. Kvävevärdena var högre än förväntat, men detta hade antagligen andra orsaker.

Antal personekvivalenter som avloppsvattnet motsvarar.

Det antal personekvivalenter som behandlas beror på vilken utgångspunkt man har för att beräkna en personekvivalent. Nedan redovisas den belastning man får om man beräknar belastningen efter mängd kväve, fosfor eller vatten. I kvävebelastningen är också inräknat det tillskott man får om nedfallet av kväve med regnvatten är 10 kg/ha.

Årsutsläpp från en ¨medelperson¨ (SNV 1995:4425)
 

N-tot, g P-tot, g Vatten, l
4 928 767 58 400

 
Förväntad totalbelastning per år  Belastningen motsvarar antal medelpersoner 
P (g) 7 011 9
N(g) 33 663 7
BDT-vatten (l) 461 500 8
Regnvatten (l) 774 000 21