Våtparken
Skisser, bilder och ritningar
(klicka på bilderna för att se dem i större skala)
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06
 
Bild av våtparkens västra del, sedd från mitten
Våtparken sedd mot öster, i riktning mot Teknikum
Skiss av våtparken som helhet med de olika dammarna markerade. Teknikum ligger åt höger på bilden
Vattenflödet mellan dammarna. Vattnet kommer in i sektionen längst till vänster och tas ut via uttagsbrunnen till höger
Längssnitt
Pseudobotten
Trådritning över våtparken
Våtparken från nordost. trådmodell
Våtparken från söder, trådmodell
Sektion av våtparkens första del, strandzon 1
Detalj av kalkstensbädd vid inloppet
Sektion av strandzonen mellan två dammar
Uttagsbrunn