Regnskogarna kyler jorden


Artikel för SNF:s årsbok 1997

Folke Günther