Rådgivning

Här nedan följer exempel på ämnesområden där jag har sådan erfarenhet att jag kan vara till stor nytta


 

 
Exempel
Bibehållbarhet   Definition
     
Vattenrening med biologiska metoder Fuktiga (humida) klimat Våtparksrening
Torra (arida) klimat eller i växthus Levande vägg
Regnvatten Gudmundsparken
     
Ekologisk anpassning av Städer

Stadens predikament
Ruralisering

Ekobyar Integration med jordbruk
Jordbruk Minska sårbarheten, öka lönsamheten
Hus, kretsloppsanpassning Våtpark
     
Permakultur Grundläggande principer, ekomimetik  
Trädgårdar Min trädgård
Jordbruk Kan man bygga..?
Städer Ruralisering