Vad är egentligen ett 'Holon'


 

Begreppet myntades av författaren Arthur Koestler...

Arthur Koestlers egen definition av ett holon

En enkel modell av en holarkisk struktur

En artikel (1993) som behandlar uppbyggnaden av självorganiserande, holarkiska strukturer.