Hemsidebygge

Konstruktion av hemsidor


 

Som en biprodukt av verksamheten med Holon har jag kommit att hjälpa andra med att bygga hemsidor.

Exempel på detta är, förutom denna nätplats, LUFS nätplats och permakulturs hemsida
Den sistnämnda är på 1,2 MB, min egen på knappt 150 MB. Storleken har ingen betydelse!

Ytterligare ett exempel: Alfreds hemsida (Det kunde varit din egen!)

Jag använder mig inte av särskilt avancerad teknik, då en sådan kan göra det svårare att nå sidan. Det viktigaste för mig är web-pedagogiken.

Däremot kollar jag att sidan går att läsa med olika typer av nätläsare (web-browsers, t.ex. Netscape, IE, Mozilla osv.)

Jag kan hjälpa dig att sätta upp en sida. Då får du också en kort kurs i hur man hanterar och uppdaterar den.
Jag kan också ta hand om uppdateringen om du förser mig med material och talar om vad du vill ha uppdaterat.

Hur går det till? Vad behöver du göra själv?
Klicka här för att ta kontakt! Priser