Webdesign

Priser


In english

 

Priset beror naturligtvis på hur mycket du begär. Som en tumregel kan följande gälla:

Låg:
Jag
sätter upp en nätplats åt dig med ett tiotal undersidor och låter dig välja mellan ett anta olika typer.
Du håller med text- och bildfiler, URL, grundläggande data osv. och tar sedan hand om skötsel och underhåll av sidan.
Engångsdebitering:


1200 kr
Medel:
Jag
sätter upp en nätplats åt dig med ett tjugotal undersidor. Du ger mig bilder som jag scannar in, textfiler, grundläggande data.
Du
skaffar en URL där jag lägger sidan. Jag står för underhållet ett år när du ber mig.
Engångsdebitering:
2000 kr
Intensiv:
Jag
sätter upp en nätplats åt dig med ett tjugotal undersidor. Du ger mig bilder som jag scannar in, textfiler, grundläggande data, väljer mellan olika sidtyper etc. Jag fixar ett URL. Jag kollar sidan minst en gång i månaden för uppdateringar etc. och föreslår förbättringar. Du sänder bilder och texter när du tycker att det behövs. Jag lägger till nya sidor om det behövs.
Grunddebitering 2500 kr plus debitering en gång i månaden:
200 kr/tim
Samtliga priser exkl. moms