Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Begränsande grundämnen

En organism består av ett sextiotal olika grundämnen.
De flesta förekommer bara som spår.
Här är  koncentrationen av de 16 vanligaste.

Utan dessa blir det ingen organism, och heller inget ekosystem.
 

En del ämnen förekommer i gasfas. De kan skickas upp i och tas ned från luften.

Det är ingen större risk att det blir brist på dem.
'Kretslopp' i strikt bemärkelse är inte heller nödvändigt.
 

Andra ämnen har ingen naturlig gasfas.

Sådana ämnen skulle det i princip kunna bli brist på, om man har gjort slut på det som finns på platsen.
De flesta ämnen är emellertid ganska vanliga, om man jämför med hur mycket det behövs i kroppen.

Bara två ämnen förekommer i högre koncentration i kroppen än i omgivningen.

Fosfor och Fluor.

(Den som vill ha fler detaljer kan titta här)

Fluor behövs bara i små mängder. Det är dessutom lättlösligt.
Kretslopp av fluor är därför sällan nödvändigt.

Återstår fosfor ...