Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Flödet av fosfor i Sverige

För markören över bildens olika delar.
Klicka, så kommer du till en förklarande text.

 

 
Flödet av fosfor (och i princip också flödet av kväveföreningar) i vårt samhälle är alltså i stort sett linjärt.

Ett inflöde sker i form av konstgödsel och andra fosforhaltiga produkter.
I slutänden sker ett läckage, antingen nu eller i framtiden.

Vi kan inte hitta ekosystem som tar hand om sina livsnödvändiga resurser på detta sätt.
Om det har funnits något sådant, är det försvunnet för länge sedan..