Grundläggande förutsättningar för mänsklig verksamhet


In english

Tillgång på nödvändiga växtnäringsämnen har redan behandlats

Människans plats i naturen är en viktig kunskap, liksom en förståelse vad holarki, är. Här är en artikel för den som vill fördjupa sig.

För att förstå grunderna för detta måste man vara insatt i grundläggande termodynamiska principer. Här är en artikel som behandlar konsekvenserna av detta synsätt. För att lättare förstå detta kan man följa detta resonemang. Vill man veta lite mer om självorganisation kan man läsa här.
I samband med detta uppkommer frågan om en massa konstiga ord. Här finns en lista med termer och vidare förklaringar.

Här kommer också den regenerativa cykeln in, liksom frågan om jorden kan betraktas som ett levande system.
Här är ytterligare en artikel om detta, liksom en summering av vad punkterna ovan handlar om.

Ekosystemets mognad , regnskogarnas kyleffekt
Definitioner och ordförklaringar

 

 

 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06