Ekosystemens förändring under mognadsprocessen


In english
Det visar sig alltså, att ju mer moget ett ekosystem är, desto effektivare förbrukar det exergi. Det finns emellertid alltid något som begränsar dess utveckling
När utvecklingen går mot att utnyttja (ett begränsande) flöde, sker det alltid logistiskt

När man utnyttjar en resurs mer än den tål kallas det 'Overshoot'
Fosforitbrytning på Nauru

Under mognadsprocessen förändrar sig både struktur, geokemiska cykler och inbördes relationer hos ekosystemet
Alla dessa processer leder till att exergi konsumeras på ett effektivare sätt
Stora områden med mogna ekosystem uppfattas därför som svalare om den långvågiga (svala) strålningen mäts

Föredrag om termodynamik och ekosystemens mognad

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06