Termodynamik och ekosystem

Riktade teleonomiska processer


In english

Grunden för ekosystemens mognad kan sökas i termodynamiken

Ekosystem är självorganiserande system, vars förändringar kan sökas i hur dessa uppför sig vid en exergigradient

 

Ett tankeexperimet: Solen skiner på olika typer av ytor. Eftersom de har olika egenskaper konsumerar de exergi olika effektivt. Den reflekterade strålningen får därför olika temperatur

Dvs. den utgående långvågiga strålningen ( = Outgoing longwave Radiation= OLR) får olika våglängd.


Perfekt spegel

Asfaltyta

Gräsmatta

'Förbuskad' mark

Skog
Ett helt landskap skulle därför uppvisa variationer i temperatur (OLR) om man mätte den reflekterade strålningen

Landskap
På samma sätt skulle man finna variationer i OLR över olika delar av världen beroende på vilken typ av ekosystem som finns där. (NOOA dec-jan 1991)

Det visar sig alltså, att ju mer moget ett ekosystem är, desto effektivare förbrukar det exergi.

Liten artikel om det som denna sida handlar om

Hur förändrar sig ekosystemen under sin mognadsprocess?

 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06