Ekologiska och fysiska förutsättningar för mänsklig försörjning 


In english
Skaffa Acrobat Reader!


Att titta på FÖRE de olika föreläsningarna, förutom kurslitteraturen

Natursyn och världsbild
Holarki
Artikel om holarkiska system,1993
Ekosystem och andra huvudsatsen
Termodynamik
Introduktion till exergibegreppet
Introduktion till självorganiserande system
Definitioner och ordförklaringar
En del gillar inte andra huvudsatsen
Den regenerativa cykeln
Om Gaiasystemet,
Om sambandet mellan andra huvudsatsen och Gaia-systemet, 1997d
Summering av de tre första dagarna
Ekosystemets mognad
Bilder
Regnskogarnas kyleffekt, en bildserie
Energianvändning och sårbarhet 
En familjs energianvändning
Är energi verkligen billig?
Människans och jordbrukets utveckling 
Fosfor och andra växtnäringsämnen
HEAP- effekten
Artikel om HEAP-effekten finns i kompendiet
PERIODISKA SYSTEMET:  Klicka på det ämne du är intresserad av 
MIFSLA-metoden
Källseparation avlopp och våtparker, en artikel, 1995d
källseparerande toaletter
Våtparken
Regnvattenrening
Sanitas-murarna i Gabarone
Ekobyar, exempel från hela världen
Permakultur i Europa
Permakultursystem med människor
Ladakh
Kimberley
Artikel om dike-pond system
Ruralisering, summering av kursen

Vill du bli lerig om stövlarna? Gå till LUFS!
(Lunds Fältbiologiska Sällskap)


Vill du diskutera humanekologi eller fixa något? Gå till HUMANEKOLOG

 

 

sedan 1/3 2001

 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06