Permakultur

...om att göra sig nyttig


In english
På nätet finns många introduktioner till permakultur, t.ex.:
Andrew Jeeves
Steve Diver, Anne Fairchild
Geoff Lawton
Larry Santoyo
April Sampson-Kelly

En gemensam nämnare för alla dessa beskrivningar är, såvitt jag kan förstå:

Att konstruera mognande ekosystem där människor ingår som nyttiga element

Dett lyfter permakultur från att vara en trevlighet till att vara en nödvändighet för överlevnad

Genom det kan människor, för första gången i artens historia, medvetet utgöra en positiv faktor i det system som förser dem med överlevnadstjänster.
Permakultur i en trädgård Jämförelse mellan två lika stora trädgårdar, med och utan permakultur
Vattenrening med permakulturmetoder

I humida (fuktiga) klimat
... i mindre skala
I arida (torra) klimat

Jämförelse mellan permakulturodling och konventionell odling

 

 

Föredrag om permakultur

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06