Ekologisk Anpassning med Mänskliga Bosättningar


In english

Sedan 1991 har jag hållit på med en avhandling på Institutionen för Systemekologi på Stockholms Universitet.

Titeln är 'Ekologisk Anpassning med Mänskliga Bosättningar' (Ecological Adaptation by Human Settlements)

Avsikten är att diskutera hur en bosättning kan organiseras så att den passar in i, och t.o.m. gynnar det ekosystem den befinner sig i och är beroende av.

Det som ingår är följande:

Kappa

 

   
En licavhandling: Self-Organisation in Systems far from Thermodynamic Equilibrium: Some Clues to the Structure and Function of Biological Systems. Denna behandlar främst de bakomliggande termodynamiska faktorerna som påverkar ekosystemens utveckling. 1  
Artiklar:    

Günther, F. and C. Folke, 1993. Characteristics of Nested Living Systems.
Journal of Biological Systems, 1 (3), p 257-274

2  
1997. Hampered Effluent Accumulation Processes: Phosphorus Management and Societal Structure.
Ecological Economics, 21, 159-174. Elsevier
3  
1998. Phosphorus management and societal structure. End report to AFR. 
Vatten, 98:3
4  
2000. Waste water treatment by source separation. 
Ecological Engineering Vol 15 Iss 1-2, p.139-141
5  
2001. Fossil Energy and Food Security.
Energy and Environment Vol 12:4 p.253-275.
6  
Ytterligare artiklar som behandlar liknande ämnen kan hittas här    
 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06