'Folkeväggen' - Vertikal odling


Gråvattenrening och vertikal odling, tidigare kallad 'den levande väggen'


In english
Princip

En vanlig princip i permakultur är att varje enhet skall tjäna flera funktioner

Genom att odla växter i en porös, vertikal vägg utnyttjar man man markytan effektvt samtidigt som man renar det vatten (t.ex. gråvatten, men kanske också vatten från en fiskodling) som rinner genom väggen.

Väggens ihåliga del är fylld med ett inert material, t.ex. LECA lättklinker, grus, vermiculit eller perlit. Stenarna är utfomade så att vattnet rinner i sick-sack genom väggen för att få en så lång passage som möjligt. Organiskt material bryts ned av den bakteriefilm som utvecklas på gruset. På så sätt frigörs växtnäringsämnen som löses i vattnet som sipprar genom muren. Växterna, som växer i fickor i muren, använder näringen till produktion. Samtidigt avger de socker genom sina rötter, vilket ytterligare gynnar bakterietillväxten.

Själva 'reningen' är det du som utför, i och med att du skördar växterna.

På så sätt får man både vertikal odling och vattenrening. Samtidigt.

Genom att det är växterna som tar upp växtnäringsämnen och föder en hel del av bakteriernas aktivitet med sockret från sina rötter, betyder det att effektivteten i processen är beroende av att växterna får tillräckligt med ljus och värme.

Processen passar alltså bäst i varma klimat eller i ett inglasat utrymme.

Fördelar
  • Bättre utnyttjande av vattnet En stor del av vattnet passerar genom växterna på ett produktivt sätt i stället för att avdunsta från jorden. Det är denna apekt som Gus Nilsson i Botswana utnyttjar

  • Bättre utnyttjande av odlingsytan, t.ex. i ett växthus eller i stadsodling i ett varmt klimat

 
  • Matproduktion Växterna kan vara både till prydnad eller för föda, kryddor.
    I ett varmt klimat kan odlingen pågå året runt, tillsammans med vattenreningen.
    Med folkeväggen kombinerar man växtodling med vattenrening. Vattnet kan återanvändas där det kom från.

  • Värmeväxlare och temperaturbuffer i ett växthus där väggen kombineras med gråvattenrening

  • Lokal rening av det genomsipprande gråvattnet. VA-systemet blir onödigt.

  • Återanvändning av vattnet Med en tillräckligt lång passage genom väggen kan vattente återanvändas som bruksvatten

Utförande

Grundutförandet är en ihålig mur fylld med inert material, med fickor för odling av växter

Insidan av muren är fyyd med ett inert och poröst material, t.ex. grus, leca lättklinker eller grov sand. Genom detta sipprar det vatten som skall renas, precis om vid hydroponisk odling.
Växtrötterna växer in i det porösa materialet och utnyttjar växtnäringsämnena i vattnet. Tillsammans med de bakterier som växer på gruset utgör detta ett mycket effektivt vattenreningssystem.

För att vattnet skall rinna så långt som möjligt genom mediet, är väggen kostruerad så att vattnet rinner i ett sicksackmönster genom väggen.

Under väggen samlas vattnet upp för att återföras till hushållet eller rinna en ny omgång genom väggen.

 

 

 

 
Exempel

Tanken på vertikal odling är inte ny. Babylons hängande trädgårdar är välkända. Vertikal odling i hydroponiska behållare används också på sina håll.
Gus Nilsson i Gabarone, Botswana har, bland mycket annat, använt den vertikala odlingsmetoden under en lång tid.
Ingen av dessa har emellertid använt metoden för att rena gråvatten, utan tillföre särskilda växtnäringsämnen i en lösning.
I en studie för Kimberly kommun i Sydafrika 1998, föreslog jag detta sätt att använda gråvatten tillsammans med stadsodling. Konsekvent genomförd skulle detta spara 60% av den totala vattenanvändningen.
För att frigöra gråvattnet i en normal bebyggelse måste man använda källseparerande toaletter.

Väggen förekommer i tre olika former

Gjord av stenar i standardformat,
60 x 20 x 20cm.

 

Mer on denna typ .

Snart kommer det att vara möjligt att ladda ned instruktioner hur man gör block av denna typ

Gjord av gjutna cementväggar,
2 x 2,5 m

 

Mer om denna typ.

Gjord av utslitna däck och gamla plastpåsar

 

Mer om denna typ.

Ladda ned en instruktion om hur man gör!

Erbjudande! De första fem som sänder mig bilder på väggar de gjort av däck på detta sätt får tillbaka kostnaden för nedladdningen!

 
Ladda ned en poster ! (0.6 MB)
 

Vill du ha mer information om projektens utveckling?
Lägg till din e-postadress i rutan nedan!


Mer om gråvattensystem på Oasis design

Våtparken, gråvattenrening i humida klimat utomhus

folkewalls:

Av standardstenar

Betongväggar

Av däck

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06