Källseparerande toaletter

- ett sätt att undvika MIFSLA-problemet


In english

Till skillnad från vanliga toaletter, där både urin och fekalier blandas med BDT-vattnet, håller en separationstoalett detta vatten fritt från onödiga föroreningar. Detta är egentligen det enklaste sättet att få rent vatten (att undvika att förorena det).

Heter det egentligen separerande eller sorterande? Titta här!

Det finns två principiellt olika typer, den torra och den våta. I den torra blandas urin och fekalier aldrig, och urinet spolas bort med c:a 2 dl vatten vid varje urinering. (Obs! Denna mängd vatten är nödvändig för att undvika kristallisation i rören!)
Fekalierna samlas i en komposteringsbehållare, som eventuellt kan förses med kompostmaskar för utterligare hygienisering. Efter ett halvt års kompostering föreligger knappast någon smittrisk, även i sådana fall då  fekalierna från början var starkt infekterade.

Den våta källseparerande toaletten skiljer av urin som de andra källseparerande toaletterna, men en ganska stor mängd vatten används för transport av fekalierna till ett uppsamlingsutrymme där det skiljs av, ofta med hjälp av passiv centrifugering. Ett mini-MIFSLA system alltså.

Ett mellanting utgör den källseparerande vacuumtoaletten, där en liten mängd vatten behövs för transport av fekalierna till en kompostbehållare utomhus. Detta vatten dräneras av och samlas upp i en behållare som försetts med släckt kalk för att döda de bakterier som kommer med spolvattnet.

Om man vill installera en källseparerande toalett, men bor på övervåningen eller av annat skäl inte vill göra så stora ingrepp i huset, kan man använda en modell där uppsamlingskärlet för fekalier är inbyggt i själva toalettestolen, t.ex. Wostmans 'Rosenbrunn'.

Om man vill bygga, eller bygga om, ett vanligt utedass kan man använda 'Dass-Isak'. De säljs av Örnplast

De viktigaste med alla dessa toaletter är, naturligtvis, att de inte förorenar gråvattnet.

Källseparerande toaletter har använts i östasien i närmare 3 000 år, men det räknas liksom inte, så nu är vi väldigt stolta att vi kan göra det. De som tillverkar toaletter av denna typ är, såvitt jag vet:

Torr Våt Kompostering
  X  
  X  
    X
X  
X    
X    
X  
X    
    X
    X
X X  
Örnplast      

 

Hur man renar gråvattnet

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06