Våtparken
Hur är detta möjligt?

När man låter bli att blanda urin och fekalier med det lindrigt förorenade BDT-vattnet slipper man lösa det svåra problemet att ta bort de växtnäringsämnen som man några timmar tidigare spätt ut i detta vatten (MIFSLA - metoden).

Kvar står bara den relativt enkla uppgiften att bryta ned substanser från dusch och disk samt att absorbera växtnäringsämnen ur lösningen. Ett sådant problem är lätt att lösa med hjälp av biologiska metoder, t ex bevuxna markbäddar eller konstruerade våtmarker. Genom den långa omsättningstiden (c:a ett år) blir reningen mycket fullständig, både med avseende på växtnäringsämnen och bakterier. Det första årets praktiska resultat styrker den teoretiskt framräknade effekten.

Detta är ingen ny metod att få rent vatten. När vatten passerar genom mark renas det genom exakt samma processer.

I våtparken är emellertid detta mycket tydligare. Gråvattnet återanvänds i huset, medan regnvattnet blir ett överskott som kan användas i närbelägna fastigheter, t.ex. i simhallen.