Våtparken

 Våtparkens konstruktion

Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06
Här är en skiss över anläggningen
(Klicka på bilden för att länka till en beskrivning av de olika delarna)

  1. Vattnet (både gråvatten från huset och regnvatten från husets tak) kommer in i en bentonitkantad stenkista fylld med kalkstenskross i Strandzon 1)
  2. Det tar omkring 30 dagar för vattnet att komma ut i Damm 1. Där cirkulerar det i dammens pseudobotten.
  3. För att vattnet skall passera genom hela Strandzon 2 leds det via ett dräneringsrör utmed bentonitbarriären mot Damm 3. Det rinner så småningom ut i Damm 2.
  4. Efter passagen av Damm 2 passerar vattnet genom Strandzon 3 och rinner ut i Damm 3
  5. Därefter tas det ut via en uttagsbrunn som ligger efter Damm 3.
  6. Därefter pumpas det in i en förrådstank, varifrån det tas in i huset, renas via finfilter och UV-strålning. Sedan är det färdigt att tvätta händerna i, varefter det betraktas som gråvatten och kommer ut till Strand 1 igen.
  7. Själva reningen utförs av de växter och bakterier som lever i strandzonerna och på bottnen.

Under hela dammen ligger en bentonitmatta, för att vattnet inte skall rinna ned i marklagren under.

Här nedan ses en skiss över vattenflödet