Problem

På denna sida tar jag upp saker som bekymrar mig


In english

 

Bortsett från alla vardagliga bekymmer tycker jag att följande är viktigt att betänka:

Samhällets beroende av billig energi

Vad vi gör med den:
En familjs energianvändning

Är energi verkligen billig?
  Hur länge är den billig?
Är problemet verkligen så allvarligt?

Länkar om detta:

Statistik Bloombergs
(Daglig statistik)
Längre tids statistik E-gate
Diskussionsgrupper

EnergyResources

RunningOnEmpty

 
Intressanta nätsidor Brainfood Hubbert peak Fleay
  Rollover

Samlade artiklar

International workshop on oil depletion
  Greatchange ASPO Newsletter
(Association for the Study of Peak Oil)
 
Även före detta kan vi komma att förlora golfstömmen  

Samhällets anpassning till billig energi:

Vår problematiska natursyn:
Vad är egentligen 'naturen'?
Är vi bibehållbara?
Kan ruralisering vara en lösning?
 

Oil Awareness Meetups

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06