This compost container is practically maintenance free, apart from the lid that is worn out after some years — still working after five years. It keeps warm in the winter, so the worms flourish even then. It is simple to build, and rebuild, since no mortar is used. It has no vulnerable wickets, hinges or other contraptions.

En praktiskt taget underhållsfri kompostbehållare gjord av LECA-block

Behållaren, som står hemma hos oss i Lund , är gjord av LECA murblock i storlek 29*19*59 cm som vi har fått av LECA AB i Veberöd. I botten ligger också LECA-block för att inte råttor och möss skall kunna komma in. Blocken är av sandwich-typ med styrofoam på insidan, för att de maskar som skall bo i komposten skall kunna verka även på vintern. Behållaren är avgränsad på mitten med tunnare block.

 

Maskarna kryper lätt mellan facken i springorna mellan de tunna blocken.Blocken är inte murade utan ligger bara staplade på varandra. Varje behållares volym är 59*57*92cm, alltså ungefär 0.3 m3. Yttermåtten är: höjd 95 cm, längd180 cm och bredd 120 cm.

 

Blocken är inte murade utan ligger bara staplade på varandra.
Det går därför fort att bygga kompostbehållaren när man har ordnat ett plant underlag. Från underlag till topp tog denna behållare knappt två timmar. Översta- och understa lagret består av Leca-block utan styrofoam.

 

Luft kommer in i behållaren genom springorna mellan blocken. Nedbrytningsprocesserna alstrar en för maskarna behaglig värme. Högst upp ligger ett lock av vattentålig lastbilsplywood. I detta finns en lucka som man lägger kompostmaterialet i.

Det visar sig att den också är utmärkt som ett arbetsbord i trädgården. när du är klar med arbetet, sopar du bara ner jord och resterna i kompost behållaren.

 

Du behöver inte vända i komposten. Det sköter maskarna om.

 

När du skall tömma behållaren plockar du bara ned några block och gräver ut innehållet. När ett fack är fullt roterar man locket så att luckan kommer att ligga över det andra facket. Sedan fortsätter du bara att fylla komostmaterail i det tomma facket. Maskerana kommer att flytta in i facket så snart de känner lukten av färskt material.

 

Jag tömde det högra kompostfacket i januari 2002. På bilden kan du se skillnaden mellan det färska kompostmaterialet (vänstra facket) och det som legat i fyra månader (högra facket).

 

Det är de här små krabaterna (Eisenia foetida) som gör jobbet! De trivs bäst i en fuktig miljö. Om det är under 10 grader somnar de. De trivs inte heller om det blir mer än 30 grader varmt. Det är för det mesta olika varmt i olika delar av kompsosten, så maskeran flyttar sig bara dit.