Hur djupgrävning går till

 

Att gräva sig 70 cm ner i jorden över en nästan tre kvadratmeter stor yta, kan det verkligen betecknas som 'minst arbete'? Ja faktiskt, eftersom man inte behöver göra om det på åtminstone sex-sju år. Har man flitiga och välgödda maskar kan det dröja ännu längre innan det behövs. Dessutom fuskar jag lite, den egentliga grävningen är bara c:a 30 cm. Här nedan beskiver jag steg för steg hur man gräver. Teckningarna anger ett schematiskt tvärsnitt av landet, bilderna hur det kan se ut.

Djupgrävning eller hur man får mest växtlighet för minst arbete

Bildserien börjar när jag redan har grävt den första fåran. Det kan vara lite problem att bli av med jorden i den. Man kan antingen lägga upp den på en pressenning, eller kasta ut den över den säng man skall gräva upp

 

Nästa steg är att gräva en ny fåra som är ungefär en spadbredd djup, eller ned till alven om det inte är samma sak. Sedan tar man grepen, sticker ned den i underlaget och bänder lite fram och tillbaka.
Vänd inte. Detta gör man utmed hela fåran. På så sätt luckras jorden ned till ungefär 50 cm under den ursprungliga ytan!

 

Därefter lägger man på organiskt material ovanpå den luckrade alven.
Om man gräver upp en gräsmatta är det urmärkt att lägga grässvålen här. Om man lägger den uppochned kommer inte ens det besvärligaste ogräs upp till ytan igen. Man kan också lägga dit oförmultnad kompost om man har sådan. Över huvud taget är detta ett gyllene tillfälle att tömma komposten! Har man inte kompost kan man ta vad som helst, bara det är rikligt med organiskt material i det.

 

Därefter skär man ut för nästa fåra med spaden. Ett spaddjup är ofta lagom.
Man ställer sig på spaden och vickar ned den om jorden är hård.

 
 

Sedan tar man bort jorden i den utskurna fåran i tunna skivor och varvar den med organiskt material ovanpå den förra fåran (och den därinnan). Det blir mycket högre än den ursprungliga nivån, ofta 20-30 cm.

 

Sedan upprepar man samma sak i nästa fåra. Jämför man grepen med den färdiga höjden ser man att det totala djupet lucker jord blir 70-80 cm.

 

 

När hela sängen är färdiggrävd (det kan ta någon dag, man behöver inte jobba fortare än man har lust), kan man sätta lite sten runtom för att slippa de sluttande kanterna som kan vara svåra att odla på. Sedan krattar man ut jorden i den sista fåran så att man får en jämn jordbädd. (Om man inte hade lagt upp den första fårans jord på en pressenning). Därefter vattnar man ordentligt så att jorden sätter sig. Sedan är det klart att så eller sätta plantor som man har dragit upp i varmbänken.

 

Och varför gör man nu det här? Jo, eftersom jorden är lucker långt ned kan rötterna gå nedåt i stället för åt sidorna. Det gör att varje planta tar mindre plats, man utnyttjar jordytan bättre. Då blir det mindre ogräs per nyttoväxt eftersom man kan plantera tätare. Grödorna blir också mindre känsliga för torka eftersom deras rötter sträcker sig långt ned. Kort sagt, mer nytta för mindre arbete! Underhållet av djupsängen innebär helt enkelt att man hela tiden fyller på gräsklipp eller annat organiskt material ovanpå ytan. Maskarna drar ned det och håller jorden lucker och välgödd. Har man ledigt utrymme kan man gräva ned oförmultnad kompost i jorden. Det gör att den blir lite varm och man kan börja odla tidgare på våren.